Ośrodek Szkoleniowy E-Max działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczy usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń z BHP, Pierwszej Pomocy, Przeciwpożarowe (pPoż).

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, pakiet usług jest stale rozbudowywany. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Bezpieczna Praca, które posiada placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy nr 30/K/11. Posiadamy doświadczoną kadrę wykładowców Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP, Stowarzyszenia Bezpieczna Praca SBP. specjalizujących się w różnych dziedzinach elektryki, ciepłownictwa, gazownictwa i BHP posiadających uprawnienia zweryfikowanego wykładowcy.

Kursy BHP to obecnie podstawowy wymóg, na który jest zwracana szczególna uwaga. Warto zatem zainwestować w profesjonalne kursy BHP, dzięki którym wiedza pracowników zostanie poszerzona i udokumentowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz kursów BHP przeprowadzamy:

  • Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
  • szkolenia z zakresu SEP przygotowujące do egzaminu dla uzyskania „Uprawnień kwalifikacyjnych Dozoru i Eksploatacji” umożliwiających pracę z urządzeniami elektrycznymi – G1,G2, G3.
  • pomiary elektryczne, praktyczne szkolenie jednodniowe.

PAMIĘTAJMY!

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy.

55000
GODZIN NAUKI
60
Certyfikowanych Instruktorów
2240
ZAPISANYCH UCZESTNIKÓW
215
ODBYTYCH SZKOLEŃ

„Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę.”

Carlton Fisk

Kim jesteśmy

Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów BHP, który współpracuje ze sobą od sześciu lat. Zdobyta wspólnie cenna wiedza i praktyka  jest doskonale  wykorzystana i przekazywana podczas szkoleń BHP. Nasza oferta  jest ciągle udoskonalana.

Zaangażowanie zespołu, sumienność i pracowitość sprawia, że  usługi są wykonywane na wysokim poziomie. Sporządzane na koniec szkoleń ankiety satysfakcji pozwalają nam dopasować i podnieść jakość usług indywidualnie dla każdego zainteresowanego podmiotu.

Dlaczego my

Ośrodek szkoleniowy E-MAX powstał na bazie współpracy wykładowców wspólnie działających i wymieniających się wiedzą i praktyką przez okres 6 lat.

Zgromadzone w tym czasie kompetencje i doświadczenie ułatwiają nam świadczyć usługi z zakresu szkoleń na różnych obszarach, a przede wszystkim obszaru zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki dotyczącego szkoleń BHP z dn. 27 lipca 2004 roku

Chcesz zostać instruktorem?

Dołącz do naszego zespołu

Dołącz do nas
Daniel

Daniel

Ewa Kwietniewska

Ewa Kwietniewska

Karolina

Karolina

Joanna

Joanna